Χτίζουμε το
Καινούργιο Διαδίκτυο

Ελευθερία έκφρασης, έλεγχος των προσωπικών δεδομένων, ιδιοτικές και ασφαλής επικοινωνίες° και μια εντελώς καινούργια οικονομία. Καλωσορίσατε στο Ασφαλές Δίκτυο.

Χρησιμοποιώντας εφεδρικό εύρος ζώνης και αχρησιμοποίητο χώρο στο δίσκο σε οικιακούς υπολογιστές και τηλέφωνα, αφαιρούμε τον ιστό από εταιρικούς διακομιστές, εκτός κυβερνητικού ελέγχου, και τον επιστρέφουμε στα χέρια των ανθρώπων.

Δείτε πώς δουλεύει
"Το να διορθώσουμε το διαδίκτυο δεν είναι επιλογή, και τώρα υπάρχει λύση όπου όλοι μπορούμε να είμαστε μέλος αυτού"
Ντέιβιντ Ιρβάιν - Ιδρυτής (David Irvine — Founder)

Όλες οι πληροφορίες είναι ίσης αξίας

Όλα τα δεδομένα στο δίκτυο αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και όλοι έχουν ίση και δωρεάν πρόσβαση. Η δικτυακή ουδετερότητα (Net Neutrality) έρχεται ως στάνταρ.

Δεν μπορεί να λογοκριθεί ή να κλείσει

Επειδή είναι αυτόνομο, το Ασφαλές Δίκτυο δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί, να αποκλειστεί ή να ελεγχθεί. Ανήκει στην ανθρωπότητα.

Πλήρης Ιδιοτικότητα, Απόλυτη Ασφάλεια.

Ιδιοτικότητα και ασφάλεια θα έπρεπε να είναι διαθέσιμη για τον καθένα, όχι μόνο όσοι έχουν βαθιές τσέπες

Γι`αυτό το Ασφαλές Δίκτυο κρυπτογραφεί όλα τα δεδομένα από προεπιλογή, αυτόματα διαιρόντας τα σε πολλά κομμάτια τα οποία συνεχώς μετακινούντε σε τοποθεσίες γύρο από την υφήλιο τα οποία δεν μπορουν να ιχνηλατηθούν. Και η πρόσβασή σας σε αυτά.

Τέλος σε δεδομένα που χακάρονται, τέλος στους κλεμένους κωδικούς, τέλος στην παρακολούθηση. Ιδιωτικό. Ασφαλές. Ανώνυμο.

Πώς λειτουργεί;
Όταν μας δίνονται τα εργαλεία να επικοινωνούμε ιδιοτικά και με ασφάλεια αποκτούμε την ελευθερία να συνεργαζόμαστε και να πρωτοπορούμε όλοι ως ένα.

Περιηγηθείτε και λάβετε πρόσβαση ανώνυμα

Στο Ασφαλές Δίκτυο, είσαι ελεύθερος να περιηγηθείς και να κατεβάζεις εντελώς ανώνυμα, από παντού στον κόσμο. Χωρίς να χρειάζεται λογαριασμός.

Pay Once, Store Forever

Upload your data and have it stored securely forever. Get free unrestricted access from any connected device around the world.

You’ll pay a minimal, one-time, upload charge but you’ll get permanent secure backups with no more monthly fees.

One Password. For real this time.

All apps are securely accessed from the single password used to create your account. Say goodbye to that password manager.

Data Portability

Being in complete control means you can quickly and easily move your data between apps and services. Mix and match to meet your needs, and leave no data behind.

The New Digital Economy

Welcome to the new economy where you no longer pay for your digital life with your personal data.  Instead, you’ll use Safecoin, a crypto currency that is integrated into and distributed entirely by the network.

Users are compensated for providing their resources and can use this to pay developers to use their apps in a virtuous and self sustaining cycle.

SAFE is a network where wealth is shared based on the value that everyone provides.

Read more about Safecoin

Always Free to Access

Information is always free to access. You’ll never be charged for browsing or downloading. The SAFE Network guarantees equal access to data for everyone. You don’t even need an account, just download the browser.

The Perfect Market

As there is no human interaction, the Network autonomously creates a perfect market.  Prices are set continually dependent on available resources and user demand.

No Infrastructure Costs

Without fixed infrastructure costs, each additional member of the network increases the utility and speed for everyone else. And the system rewards popular apps and websites with payments directly.

Contribute Resources, Get Paid.

By running a Vault, you can offer the network your unused resources—like hard drive space and bandwidth—and automatically be rewarded with Safecoin.